Aleksandar Ilić

AIR PINK DOO
Generalni direktor preduzeća za vazdušni saobraćaj Air Pink Doo
11000 Beograd, Radnička 5a
Tel: +381 1 3910100

info@airpink.co

Rođen 23.12.1968 godine u Beogradu.

Nakon završene škole za rezervne oficire 1988. godine (smer: pilot aviona), završio je Višu vazduhoplovnu školu JAT u Vršcu 1991. godine.

Svoju karijeru započeo je na mestu pilota u vazduhoplovnom preduzeću Avio Gama. Tokom svoje dugogodišnje letačke karijere stekao je letačke dozvole na više tipova vazduhoplova kao i više instruktorskih dozvola.
 
Od 1998. godine je postavljen na mesto direktora preduzeća KMD Aviation, a od 2000. godine nalazio se na mestu direktora vazduhoplovnog preduzeća Lup Aviation sa sedištem u Austriji.
Od 2000-2003. godine je u Saveznom Ministarstvu za Saobraćaj obavljao dužnosti vazduhoplovnog inspektora.
Od 2003-2013 godine bio je član upravnog odbora Agencije za kontrolu letenja Republike Srbije i Republike Crne Gore (SMATSA). 
Od 2003. godine do danas, nalazi se na čelu preduzeća za vazdušni saobraćaj Air Pink doo i njen je suvlasnik. Aleksandar Ilić je u velikoj meri učestvovao
u stvaranju Air Pink kompanije i na poziciji generalnog direktora se nalazi od njenog osnivanja. Zahvaljujući njegovim upravljačkim sposobnostima kompanija
je od svog osnivanja do danas uvećala flotu za 8 novih vazduhoplova i unapredila svoje poslovanje tako da je Air Pink danas jedna od vodećih kompanija za vazduhoplovni sobraćaj u regionu.

Oženjen je i ima dvoje dece.