Velimir Jovanović

MEDIOLANUM INVEST
Predsednik
Augusta Cesarca 52
Tel: +3811 3670137

helena.ranisavljevic@mediolanuminvest.rs

Godina rođenja: 1973 Gospodin Velimir Jovanović, rođen je u Beogradu gde je i završio Pravni Fakultet Univerziteta U Beogradu.
Karijeru je započeo kao broker na Beogradskoj berzi, ali je ovaj poziv vrlo brzo napustio i osnovao je svoju kompaniju koja se bavila berzanskim poslovanjem. Tokom 1995. godine osniva brokersku kuću MV Investment, a samo  nakon dve godine samostalno osniva kompaniju Mediolanum Invest.
Vremenom, Mediolanum Invest je izgradio reputaciju respektabilnog brokerskog društva i investicione kompanije u Srbiji.

S početka globalne finansijske krize Mediolanum invest započinje značajnije investicije u  nekoliko srpskih komapnija (Beohemija, Farmakom i dr.). Startegija poslovanja ogedala se u nastavljanju saradnje sa kreditorima, loklanim bankama kao i međunarodnim finansijskim kreditorima, kako bi se pronašlo rešenje za svaku kompaniju ponaosob, ili grupu kompanija. Ovakav poslovni pristup, dao je rezultat u tome da je Mediolanum Invest psotao B kredito IFC-a, što je omogućilo da se objedine partnerske snage kako bi se pomoglo u rešavanju nekih od najvećih NPL slučajeva u zemlji.

Konačno, u martu 2016. godine Mediolanum Invest je postao 100% vlasnik Mlekare Šabac, treće po redu kompanije po proizvodnji mlečnih proizvoda.

Gospodin Velimir Jovanović je otac dve ćerke.