Organizacija i odbori

Skupština je najviši organ SPK „Privrednik“

Čini je 52 člana Kluba, 6 počasnih članova i  2 člana po pozivu.
Izvršni organ Skupštine je Izvršni odbor koga čine predsednik Kluba i 6 članova:

Sastav izvršnog odbora čine:

Predsednik,  Zoran Drakulić

ČLANOVI

Dragijana Radonjić Petrović

Miodrag Kostić

Dobroslav Bojović

Dragoljub Vukadinović

Zoran Obradović

Nebojša Šaponjić

Nadzorni odbor čine:

Predsednik,  Vladimir Čupić

ČLANOVI

Branislav Grujić

Miodrag Babić