Klub Privrednika

Sastanak sa nemačkim ambasadorom Axelom Ditmanom

13. oktobar
Sastanak sa nemačkim ambasadorom Axelom Ditmanom
Članovi IO Kluba sreli su se sa nemačkim ambasadorom gospodinom Axelom Ditmanon, kako bi razgovarali o privrednoj podšci Nemačke i ukupnom unapređenju bilateralne ekonomske saradnje dve zemlje. Predsednik SPK Privrednik gospodin Miodrag Kostic istakao je da u rastu nemačke privrede vidi potencijal za srpsku privredu, posebno imajući u vidu broj nemačkih kompanija u Srbiji koje drže preko 26.000 radnih mesta i obim investicija veći od jedne milijarde. Gospodin Miodrag Babic istakao je dobre primere poslovne saradnje sa nemačkim kompanijama kao sto je slučaj Hemofarma i Štade, koji bi trebao da bude model saradnje i za buduće nemačke investicije. Još jedan dobar primer je i ulaganje kompanije Meser Tehnogas, o čemu je  govorila i Dragijana Radonjić Petrović.
Gospodin Ditman je istakao da Nemačka pre svega snažno podržava ulazak Srbije u EU, kao i da se stiče utisak da  Vlada želi da sprovede neophodne reforme na tom putu, ali da je u privrednom ambijentu i dalje potrebno da se smanje administrativne barijere, olakša ulazak stranih investicija i obezbedi pravna sigurnost. Bez tih mera, ne može se očekivati veći priliv stranih direktnih investicija.  Učesnici skupa su spomenuli i problem sive ekonomije, ali i mere koje su dovele do povećanja naplate poreza od novih do sada neregistrovanih poreskih obveznika.
Nemački ambasador je najavio osnivanje Nemačko-srpske privredne komore i pozvao na saradnju dve poslovne asocijacije.

Exit mobile version