Klub Privrednika

Srpski poslovni klub „Privrednik“ donirao novčana sredstva Srpskoj akademiji nauka i umetnosti

U godini kada Srpska akademija nauka i umetnosti obeležava 175 godina svoga postojanja, Srpski poslovni Klub ‘Privrednik’  je opredelio svoje aktivnosti na saradnju sa ovom institucijom, sa ciljem povezianja privrede i naucno-istraživacke zajednice. Verujući da ovakav partnerski odnos može da dovede do podizanja konkurentnosti srpske privrede i  inovacione kulture društva,  Klub je donirao 2,420,090.24 dinara Srpskoj akadmiji nauka i umetnosti.

“Srpski poslovni klub ‘Privrednik’ pružio je podršku sprovođenju aktivnosti i projektima Srpske akademije nauka i umetnosti kako bismo poslali jasnu poruku da privreda i nauka moraju da sarađuju, ne samo da bi se uskladila ponuda i tražnja na tržištu rada, već i da bi se podržale inovacije koje mogu da imaju proizvodni i izvozni karakter. Želimo da svojim doprinosom uvežemo najbolje studente, akademike i profesore sa privredom i realnim sektorom, kao i da omogućimo primenu njihovog znanja u praksi“, izjavio je Miodrag Kostić, predsednik poslovnog kluba ‘Privrednik’ i kompanije MK Group.

Exit mobile version