Klub Privrednika

URUČENJE EGZEKVATURE POČASNOM KONZULU R. FILIPINI U R. SRBIJI

V.d. pomoćnika ministra za konzularne poslove ambasador Aca Jovanović je, 28. marta 2018. godine, u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, uručio egzekvaturu Dragijani Radonjić Petrović, počasnom konzulu Republike Filipini u Republici Srbiji, sa sedištem u Beogradu, kojom je data saglasnost za rad na teritoriji Republike Srbije.

Tom prilikom razgovarano je o odnosima Republike Srbije i Republike Filipini, koji su ocenjeni kao dobri. Otvaranje Konzulata Republike Filipini na čelu sa počasnim konzulom u Beogradu doprineće intenziviranju i proširenju bilateralne saradnje u svim oblastima, pre svega, na planu ekonomske saradnje, investicija, turizma, kulture, obrazovanja, nauke i tehnologije. Početak rada Konzulata Republike Filipini u Beogradu doprineće poboljšanju kvaliteta konzularne zaštite i u interesu je unapređenja međudržavnih odnosa i svestrane saradnje Republike Srbije i Republike Filipini.

 

Exit mobile version