Kopaonik biznis forum

Panel: Nacionalna strategija inkluzivnog rasta – pogled domaćih i stranih investitora
Moderator: Predsednik Srpskog poslovnog kluba „Privrednik“, gospodin Zoran Drakulić
Govornici: Regionalna direktorka za Zapadni Balkan EBRD, gospođa Suzanna Hargitai, predsednik IO DDOR Novi Sad, gospodin Đorđo Markeđani, zamenik finansijskog direktora kompanije MK Group, gospodin Andrija Vuković i gradonačelnik Banja Luke, gospodin Igor Radojičić
 
Predsednik SPK „Privrednik“, gospodin Zoran Drakulić, bio je moderator na sinoćnom panelu posvećenom inkluzivnom rastu, na kojem se govorilo o značaju stranih i domaćih investicija.

Govoreći o subvencijama, gospodin Drakulić je rekao da bi subvencije trebalo da se daju  industriji koja ne konkuriše onome što već postoji na tržištu. Gospodin Drakulić je napomenuo da je ostvaren rast BDP u trećem kvartalu 2019. i da je to rezultat pre svega velikih građevinskih radova. On je tokom panela postavio pitanje da li su privatne domaće kompanije ravnopravne u odnosu na strana ulaganja, ističući da strani investitori dobijaju subvencije. Istakao je da se često daju subvencije za pokretanje proizvodnje koja već postoji u nekim sredinama i da se tako pravi konkurencija domaćoj privredi. “U redu su subvencije, ali u krajeve gde se loše živi i ima nezaposlenih i u neke industrije koje ne konkurišu onome što već postoji”, rekao je Drakulić.  Takođe, ukazao je i da je vazno zadržati radnike i da se moraju povećati plate ako želimo da oni ostanu u Srbiji, a da se sa druge strane poveća i produktivnost.

Suzanna Hargitai, regionalna direktorka za Zapadni Balkan EBRD izjavila je da su predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj optimistični u tome da Srbija može da ima dvocifreni godišnji rast bruto domaćeg proizvoda ukoliko se sprovodi ono što je planirano reformama.

Đorđo Markeđani, predsednik IO DDOR Novi Sad istakao je da je se ova osiguravajuća kuća rukovodi time da je bolje da se manji broj ljudi plati višom cifrom od toga da se veći broj ljudi plati manje, kao i da bi cilj osiguravajuće kuće trebalo da bude podrška ekonomiji.

Govoreći o privatnim i stranim investicijama, Andrija Vuković, zamenik finansijskog direktora kompanije MK Group rekao je da da bismo dostigli ekonomski rast od 7%, neophodno je povećati nivo privatnih investicija. „Sadašnja situacija je takva da su privatne i strane investicije gotovo izjednačene, a da bismo ubrzali rast, neophodno je povećati nivo privatnih investicija za 50%. U tom smislu, strane investicije jesu dobre jer pored transfera know how, tehnologije i mašina, one donose i informacije o tržištima na kojima želimo da izvozimo. Smatram da je neophodno intenzivnije raditi na jačanju institucionalnog okvira, regulative, izjednačavanju uslova za domaće i strane investitore i samim tim kontinuirano unapređivati poslovno okruženje u Srbiji. Pored toga, potrebno je raditi na obezbeđivanju neophodnog kadra, na ostanku mladih u zemlji.

MK Group kontinuirano ulaže u mlade i u razvoj njihovih ideja i podstiče njihovu inovativnost i kreativnost. Kompanija ima saradnju sa velikim brojem fakulteta, a prošle godine potpisan je Protokol o saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu čime je studentima ovog fakulteta omogućena stručna praksa i sticanje uvida u funkcionisanje jednog od najuspešnijih sistema u zemlji i regionu. Deo studenata je već našao zaposlenje u okviru MK Group sistema.

Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić naglasio je da je u ovom gradu stabilan ekonomski ambijent kao i da  postoje jasni  i ambiciozni ciljevi.

Najave da bi bruto domaći proizvod Srbije 2025. godine mogao dostići 73 milijarde evra i da na kraju 2025. godine prosecna plata bude 900 evra učesnici panela KBF „Nacionalna strategija inkluzivng rasta – pogled domaćih i stranih investitora“ ocenili su kao optimistične i da mogu biti realne ako se sprovodi sve što je zacrtano.