Dobroslav Bojović

G.P. NAPRED AD
Predsednik društva
(Član izvršnog odbora kluba)
11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115
Tel: +381 11 6145447
Fax: +381 11 6135851

kabinetgd@napred.net
www.napred.net

Godina rođenja:1958

Posle diplomiranja zapošljava se u Beobacni, potom u ACM Zagreb, na mesto direktora za Srbiju, Bosnu i Makedoniju. S privatnim biznisom počinje 1989, a sada je većinski vlasnik i generalni direktor GP „Napred“koje spada u red vodećih preduzeća u oblasti planiranja, projektovanja i izgradnje investicionih objekata. Vlasnik je i firme „Utma komerc“,
U „Napredu“ postavlja novu organizacijom i poslovnim konceptom trasira put GP Napred-a ka moderno organizovanom, tržišno orijentisanom poslovnom sistemu koji posluje po najvišim standardima savremenog građevinarstva, sposoban da uz efikasnu gradnju investira i vodi sopstvene projekte na tržištu nekretnina.
Napred je poznat po izvedenim objektima u Ruskoj federaciji, Slovačkoj, Češkoj, Etiopiji, Libanu, Libiji i svim zemljama u regionu.
Za 6 decenija postojanja kompanije dobijena su mnogobrojna priznanja za kvalitet, viskog standard gradnje i čuvanje arhiteksonskog nasledja.
Do danas je izgradje grad za 200.000 stanovnika, čiji su objekti lociraniu 8 zemalja na tri kontinenta.
Oženjen je, otac dvoje dece.