Dr. Branislav Stojaković

EUROSALON
Generalni direktor
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiča 12
Tel: +381 11 2067 507
Fax: +381 11 2067 550
bstojak@eurosalon.rs
www.eurosalon.co.rs

Završio Pravni fakultet u Beogradu 1969/73, a onda kao stipendista Francuske vlade i UN, doktorirao u Francuskoj 1978.
Karijeru započeo kao novinar u Radio Beogradu i na televiziji, a zatim 10 godina radio kao ekspert za međunarodnu arbitražu
u Saveznom javnom pravobranilaštvu, potom kao advokat.
 
Decembra 1989. osniva Eurosalon koji u industriji nameštaja ubrzo postaje prepoznatljiv po visokom kvalitetu i dizajnu.
Poslednjih 10 godina osniva sektor real estate-a i dovodi velike strane investiture u zemlju.
 
Ljubitelj tenisa, član UO Teniskog saveza Srbije.
Oženjen je Ljubicom i otac dvoje dece.