Dr. Dušan Stupar

BATAS NTERNATIONAL
Generalni direktor
11275 Boljevac, Braće Gavrajić 87
Tel: +381 11 3221 331
Fax: +381 11 3220 882
univerzal@univerzal-holding.rs
www.univerzal-holding.rs

Karijeru je započeo 1972. na poslovima bezbednosti. Od 1990. do danas u Univerzal holdingu
(od 1997. kao generalni direktor i suvlasnik)
Član je Međunarodne menadžerske akademije, aktivan u komorskim udruženjima (Srbije i Beograda).
Oženjen, otac dvoje dece. Lovac.