Dragan Šagovnović

EKONOMSKI INSTITUT

Kralja Milana 16
Tel: +381 11 36103118

dragan.sagovnovic@ecinst.org.rs

Dragan Šagovnović je generalni direktor Ekonomskog instituta. Ujedno, jedan je od dva akcionara Ekonomskog instituta, koji ravnopravno imaju 95% akcija, dok je preostalih 5% u vlasništvu 60 akcionara. Zaposlen je u Ekonomskom institutu više od 20 godina i bio je na svim pozicijama (istraživač pripravnik, istraživač, direktora centra za konsalting, izvršni direktor, vršioc dužnosti direktora, predsednik Skupštine akcionara i generalni direktor). U vreme mandata Dragana Šagovnovića, kao direktora konsaltinga, Ekonomski institut se vratio na mesto vodeće srpske konsultantske institucije.

Kao izvršni direktor, pored angažmana na savetodavnim projektima, posvetio se obnovi naučnog-istraživačkog potencijala Ekonomskog instituta, koji je i danas akreditovan kao istraživačko-razvojni institut od interesa za Republiku Srbiju. Kao akcionar i generalni direktor, Dragan Šagovnović nastoji da afirmiše Ekonomski institut kao srpski razvojni institut potreban Srbiji. Veruje da Ekonomski institut ima regionalnu perspektivu, što je rezultiralo u tome da danas Ekonomski institut zanačajan deo prihoda ostvaruje u zemljama regiona. Pored angažmana u Institutu, Dragan Šagovnović je član Nadzornog odbora kompanije Silbo,jednog od regionalnih lidera u distribuciji prehrambenih proizvoda i član Nadzornog odbora konditorske industrije Paraćinka.

Takođe, član je predsedništva Saveza ekonomista Srbije, Srpske asocijacije menadžera, redakcijskog saveta naučnog časopisa Izvestiя Volgogradskog državnog agrarnog univerziteta.Član Srpskog poslovnog kluba Privrednik je od decembra 2016. godine.

Objavio je više stručnih radova i aktivno učestvovao u radu domaćih i međunarodnih konferencija. Rođen je u Zemunu, 13.12.1972. godine, gde je završio osnovnu školu Svetozar Miletić i Zemunsku gimnaziju. Redovne i poslediplomske studije završio je na Ekonomskom fakultetu državnog Univerziteta u Beogradu.

Nikada nije bio član ni jedne političke partije.

Nikada nije bio zaposlen u preduzeću u društvenoj ili državnoj svojini i javnoj upravi.