Dragan Tomić

Godina rođenja:1937

Dragan Tomić, predsednik SIMPO ad, više od 45 godina je na čelu ove kompanije, koja je jedna od najvećih nacionalnih poslovnih grupacija. Avgusta 1963. počinje da radi u Sektoru plana i analize u Fabrici nameštaja “Sima Pogačarević”, koja će pod njegovim vodjstvom postati današnji SIMPO. Na mesto vršioca dužnosti generalnog direktora imenovan je 1967, generalni direktor postaje 1970, a nakon što je SIMPO postao akcionarsko društvo, izabran je za predsednika društva.
U više mandata bio je delegat i poslanik u skupštinama Srbije i bivše Jugoslavije. U periodu od 1994. do 1997. bio je ministar koordinator u Vladi Republika Srbije, a nakon toga do 2000. potpredsednik Vlade.
Dragan Tomić je jedan od najpoznatijih privrednika Balkana i smatra se rodonačelnikom preduzetništva na ovim prostorima. Prvi je u socijalističkoj Jugoslaviji prepoznao značaj malih i srednjih preduzeća za ukupan ekonomski razvoj, što je pretočio u knjigu „Mala preduzeća – velika šansa“ i primenio taj model u SIMPU.
Za postignute rezultate tokom svoje karijere dobio je mnogobrojna priznanja i nagrade. U više navrata od stručnih žirija, kao i najšire javnosti biran je za najuspešnijeg menadžera i najuglednijeg direktora bivše Jugoslavije. Dodeljeno mu je Priznanje za doprinos razvoju privrede Srbije. Klub privrednih novinara Srbije dodelio mu je Zlatnu plaketu za ukupan doprinos razvoju privrede Srbije, Privredna komora Srbije nagradu za posebne rezulate u privređivanju, a Privredna komora Beograda i Privredna komora Leskovca Specijalne nagrade za životno delo.