Gojko Muhadinović

INDUSTRIJA MESA TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA
Predsednik društva
24300 Bačka Topola, Maršala Tita br.3
Tel: +381 24 715 230
Fax: +381 24 711 953

office@imtopola.rs
www.imtopola.rs

Godina rođenja:1950

Karijeru započinje 1974. u poljoprivrednom dobru „Njegoš“, Lovćenac i do danas je u agrobiznisu u IM „Topola“ koja je većinskom vlasništvu porodice Muhadinović.
Industrija mesa „Topola“ u svom sastavu ima: Poljoprivredno preduzeće „Pobeda“ i Poljoprivredno turistički kombinat
„Panonija“ koji obrađuje cca 5000 ha sopstvenog i državnog zemljišta, 70.000 svinja u tovu godišnje, poseduje hotele „Biser“ na Panoniji i „Panonija“
u Vrnjačkoj Banji.
Od 2007. poseduju i Veterinarsku stanicu IMT.
IM „Topola“ iz Bačke Topole je duži niz godina među vodećim proizvođačima mesa i mesnih prerađevina i zauzima značajan
deo tržišta u našoj zemlji, ali i u zemljama u okruženju.
Oženjen, otac dvoje dece.