Jelena Galić

AIK BANKA AD BEOGRAD
Predsednik izvršnog odbora
Bulevar Mihajla Pupina 115 đ
Tel: +381 11 2029080

aleksandra.rasovic@aikbanka.rs

Godina rodjenja 1972.  

 Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, iz oblasti finansija i bankarstva. Kao pripravnik, 1994. godine, započela je profesionalnu karijeru u Ekonomskom Institutu u Beogradu, vodećoj istraživačko-konsultantskoj insituciji u to vreme.
Od 2000. do 2007. bila je Izvršni direktor Ekonomskog Instituta. Učestvovala je u izradi ključnih nacionalnih strategija: Nacionalna strategija pristupanja Srbije Evropskoj Uniji (2004), Nacionalna strategija ekonomskog razvoja Republike Srbije (2005), Strategija regionalnog razvoja Republike Srbije (2006).
Od 2008. do 2014. bila je direktor u Deloitte doo Beograd (Deloitte CE), odgovorna za razvoj funkcije poslovnog savetovanja u okviru klastera koji obuhvata Srbiju, Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju. Od 2015. je na poziciji Predsednika Izvršnog odbora AIK banke ad Beograd.  
 
Član je Naučnog društva ekonomista Srbije, Udruženja korporativnih direktora (UKDS), Odbora za bankarstvo Privredne komore Srbije i Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije. Jedan je od osnivača Srpske asocijacije menadžera 2006. godine, a potom i Podpredsednik (2006. do 2008.) i član Upravnog odbora te organizacije (2008. do 2010.).  
 
Predavač je po pozivu na domaćim i medjunarodnim stručnim skupovima a svoje akademsko i stručno znanje i iskustvo u oblasti finansija i bankarstva prenosi mladim generacijama, kao vanredni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji.  
 
Govori engleski i nemački jezik. Živi u Beogradu, udata je i majka dvoje dece.