Ljubiša Jovanović

Godina rođenja:1945

Karijeru počeo u privredi (u gradjevinarstvu, u metalskom kompleksu i u agroindustriji). Bio je finansijski direktor više godina,
a bavio se i poslovima istraživanja domaćeg i stranog auto-tržišta.
U AIK BANKU, tadašnju internu banku Agroindustrijskog kombinata Niš, došao je 1987. na mesto direktora.
Bio je član Upravnog odbora AIK BANKE AD NIŠ.
Oženjen je, otac dvojice sinova.