Mića Mićić

MPP JEDINSTVO
Generalni direktor
31205 Sevojno, Prvomajska bb
Tel: +381 31 533 681
Fax: +381 31 533 685

office@mppjedinstvo.co.rs
www.mppjedinstvo.co.rs

Godina rođenja:1946

Karijeru započinje u Regionalnoj privrednoj komori Užice, nastavlja je kao finansijski direktor “Srbija put”-a, Užice. Od 1984. nalazi se na funkciji generalnog direktora MPP “Jedinstvo”, Sevojno – danas vodeće kompanije u građevinarstvu.
Kao zavisna društva u okviru kontrolnog društva MPP „Jedinstvo“a.d. nalaze se: “Jedinstvo – Metalogradnja”a.d., Sevojno (proizvodnja i montaža čeličnih konstrukcija, “Užice-gas”a.d. Užice, “Zlatibor gas”d.o.o. Zlatibor (izgradnja gasovoda i distribucija gasa), Auto kuća “Raketa”, Sevojno (prodaja i servisiranje vozila) , MPP „Jedinstvo“d.o.o. Podgorica, Jedinstvo-inženjering d.o.o. Moskva,“Metaling eko“ d.o.o. Smederevo, MPP „Jedinstvo“ d.o.o. Turnišče, Slovenija, Feniks ICC d.o.o. Ljubljana, Jedinstvo Livnica Požega, Jedinstvo Zubin potok i MPP „Jedinstvo“ BIH d.o.o. Foča.
Dobitnik je prestižnih komorskih priznanja i povelja, a 2008. dobio je godišnju nagradu PKS za lični doprinos u privređivanu.
Jedan je od osnivača SPK “Privrednik”, predsednik udruženja “Instalater i završni radovi u građevinarstvu” na nivou komore Srbije, član upravnih odbora mnogih uspešnih firmi.
Aktivan je i već 15 godina se nalazi na funkciji predsednika UO OK Jedinstvo, Užice.
Oženjen je Verom, otac dvoje dece sa nezavisnim sopstvenim karijerama.