Milan Beko

LADERNA

11000 Beograd, Kralja Petra 44
Tel: +381 11 2027 977

dragana.radosavljevic@laderna.com

Godina rođenja:1961

Karijeru je započeo u marketinškoj agenciji Spectra, zajedničkom preduzeću osnovanom sa agencijom Oglilvy & Mother. Osniva Dibek, spoljno-trgovinsko preduzeće 1991. (bilo je jedno od vodećih u regionu u domenu robe široke potrošnje.
Od 1997. do 2000. je radio u Vladi Republike Srbije kao ministar za privatizaciju i ekonomsku transformaciju, potom ministar za stratešku privatizaciju.
U Saveznoj vladi bio ministar za privredu i Izvršni predsednik Upravnog odbora Grupe Zastava Kragujevac (restrukturiranje i priprema za funkcionalnu privatizaciju).
Posle petogodišnjeg upravljanja kompanijom Ross South East, investicione grupe za trgovinu, investiranje i bankarstvo, pridružio se investicionom fondu Salford & Danube Foods Group, prvo kao menadžer za restrukturiranje preduzeća Knjaz Miloš, te kao CEO – najviši izvršni rukovodilac i član Upravnog odbora DFG od osnivanja, gde je bio angažovan na poslovima akvizicije prehrambenih preduzeća u jugoistočnoj Evropi: Knjaz Miloš, Imlek, Bambi, Banat, Mlekara Subotica, Novosadska Mlekara, Impaz, Banjalučka mljekara, itd.
Danas je predsednik Laderne, investicione holding kompanije, koja se bavi portfolio investiranjem i koja je uspešno sprovela akvizicije Luke Beograd (najveći građevinski razvojni projekat u Srbiji), C Marketa (najveći trgovinski lanac), Novosti (veliko novinsko-izdavačko preduzeće), Granexporta (najveći pogon za proizvodnju, pakovanje i distribuciju mlinskih proizvoda u Srbiji), Zlobodne zone Beograd (značajni skladišni kapaciteti).
Član je Saveta za razvoj ekonomskih odnosa Italije i Srbije.
Oženjen je ima četvoro dece.