Milka Vojvodić

DELTA HOLDING
Viši potpredsednik za finansije ekonomiju
11070 Beograd, Vladimira Popovića 6
Tel: +381 (0)11 201 11 02

kristina.milincic@deltaholding.rs
www.deltaholding.rs

Gospođa Milka Vojvodić je Viši potpredsednik za finansije i ekonomiju u kompaniji Delta Holding.
Odgovorna je za celokupne finansijske aktivnosti kompanije prevashodno u domenu odnosa i saradnje sa bankarskim i investicionim sektorom.
U domenu finansija ima stratešku ulogu: razmatra biznis planove projekata, projekcije budžeta i koordinira sprovođenje svih planova daljeg razvoja i unapređenja u skladu sa finansijskim potrebama kompanije.
Učestvovala je u procesu prodaje sledećih kompanija: Delta Generali osiguranja Generali osiguranju, Delta Banke Banci Intesa, Delta Maxi Delhaize-u, Delta City…
2007-2014 bila je član Upravnog odbora Delta Generali.
2005-2011 bila je na poziciji Generalnog direktora Delta M Grupe gde je, pored upravljačke uloge, imala i ključnu ulogu u oblastima finansiranja, finansijskog i kapitalnog planiranja, godišnjeg budžetiranja i upravljanja sredstvima kompanije.
1994-2005 obavljala je funkciju finansijskog direktora, zatim od 1995. pomoćnika generalnog direktora za finansije Delta M, te od 1999. pomoćnika generalnog direktora za ekonomske odnose kompanije Delta M.
1992-1994 bila je Generalni direktor Hemslade Trading Limited na Kipru.
 
Karijeru u Delta Holdingu je započela 1991.godine.
Po završetku studija odmah se zapošljava u tadašnju Službu društvenog knjigovodstva (SDK) u kojoj je radila do prelaska u Delta Holding.
Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Diplomirala je na Univerzitetu u Beogradu 1990.godine.
Stručne prakse je pohađala u Barclays Bank London i Royal Bank of Scotland.
 
Govori engleski i ruski jezik.
Udata je i ima sina.