Mr.Ph.Spec Miomir Nikolić

BNM INTFARMALOGIST HOLDING, ESENSA D.O.O.
Suvlasnik i osnivač
Mirijevski bulevar 3
Tel: +381 11 3315 001
Fax: +381 11 3315 010

marija.ostojic@farmalogist.rs

Predsednik Grupacije veledrogerija Srbije, suvlasnik Farmalogist Holdinga Gospodin Nikolić je predsednik Grupacije veledrogerija Srbije
pri Privrednoj komori Srbije.
Na ovu funkciju je prvi put izabran 2008. godine, nakon čega je reizabran još 3 puta.

Od maja 2015. godine predsednik je Grupacije proizvođača, distributera i pružaoca zdravstvenih usluga u oblasti lekova, medicinskih sredstava i medicinskih suplemenata pri Privrednoj komori Beograd. Kao suosnivač jedne od prvih farmaceutskih kompanija u privatnom vlasništvu na teritoriji bivše Jugoslavije, Miomir Nikolić je stekao preko 20 godina regionalnog iskustva u upravljanju veledrogerijama.

Akcionar je u kompanijama koje se bave veleprodajom farmaceutskih proizvoda u Srbiji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Kroz vlasništvo je uključen i u maloprodaju kao i proizvodnju dijetetskih i drugih proizvoda za zdravstvenu negu. Pre privatnog preduzetništva, bio je zaposlen na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u laboratoriji za kontrolu lekova.

Miomir Nikolić je diplomirao na Farmaceutskom fakultetu Univeziteta u Beogradu gde je završio specijalizaciju u oblasti ispitivanja i kontrole lekova. Rođen je 1957. godine u Pirotu.