Nikola Stanković

HEMOPHARM GMBH
Direktor
Königsteiner Str. 2, 61350 Bad Homburg
Tel: 99 49 6172 96890
Fax: 99 49 6172 968950

nikola.stankovic@stada.com
www.hemofarm.co.rs

Godina rođenja:1949

Specijalizovao finansije i finansijskih instrumenata (u SAD ). Veliki deo svoje radne karijere proveo kao direktor finansija Progresa,
Beograd – Filijala Frankfurt, LHB Banka sa sedištem u Frankfurtu, i druge finansijske institucije.
U Hemofarmu A.D. radi od 1991, a trenutno obavlja funkciju direktora Hemopharm GmbH u Bad Homburgu.
Zadužen je za monitoring nad segmentom nabavke, razvoja i ukupnih proizvodnih aktivnosti Hemofarma.
Potpredsednik je Hemofarma A.D. i član Upravnog odbora Hemofarma A.D.
Sin Oliver ima nezavisnu poslovnu karijeru