Prof. Dr Nada Popović-Perišić

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE
UNIVERZITET SINGIDUNUM
11000 Beograd, Karađorđeva 65
Tel: +381 11 2626 474

kaleksic@singidunum.ac.rs
www.fmk.singidunum.ac.rs

Diplomirala je 1970. na Filološkom fakultetu u Beogradu na odseku Opšta književnost sa teorijom i na Filozofskom fakultetu u Beogradu na grupi za filozofiju. Magistrirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, a doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radila u Institutu za književnost
i umetnost u Beogradu kao naučni istraživač.
Bila je stipendista francuske vlade na Ecole pratique des hautes études u Parizu i Republičke zajednice za nauku na Njujorškom univerzitetu.
Od 1994. do 1998. bila Ministar kulture u republičkoj vladi, a od 1999. do 2001. bila je Ambasador pri Unesku u Parizu, Francuska. Od 2002. do 2004. predavala na Jussieu, Paris 7, kao gostujući profesor.
Godinama je bila stalni saradnik Trećeg programa na radiju, imala je i stalnu rubriku Miscelanea u Književnoj reči, gde je bila i član redakcije.
Član je Udruženja književnika od 1980. Bila je stalni kritičar poezije u NIN-u. Bila urednik i saradnik anala objavljivanih kao rezultat naučnih
skupova u Dubrovniku, u izdanju Univerziteta u Utrehtu, Holandija i Paris 7, Jussieu, Francuska.
Prevela sa francuskog knjige Žana Piažea „Strukturalizam“ i Žorža Munena „Lingvistika i filozofija“.

Objavila više od pedeset tekstova u domaćim i stranim stručnim časopisima. U izdanju izdavačke kuće Prosveta 1986. objavila je knjigu „Literatura kao zavođenje“, kao i dopunjeno i izmenjeno izdanje 2004. Trenutno su u pripremi za štampu knjige „Teorijski diskurs postmoderne“ i „Znak, slika, značenje“.
Dekanka je Fakulteta za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum.
Majka je dvoje dece.