Raško Moskovljević

SCP BEOGRAD
Direktor
11000 Beograd, 27. marta 39/2
Tel: +381 11 3343 334

scphq@sezampro.rs
www.scpbeograd.co.rs

Nakon karijere u inostranstvu, u Srbiji posluje kao vlasnik kontrolnih paketa kompanija koje se bave distribucijom
papira i kancelarijskog materijala (SCP doo Beograd, BIGZ KTP, Jugoslavija promet) i izdavaštvom (IP Beograd).

SCP je stalno listirano u grupi od 200 najvećih firmi u Srbiji, a sektoru trgovine na veliko u grupi vodećih.
Pored interodavanja za strategije razvoja i prati i sve sportove.
Oženjen je Ivanom, ima ćerku Mionu.