Klub Privrednika

KLUB

Srpski poslovni klub
"PRIVREDNIK"Društvo uspešnih privrednika

U januaru 2002. tačno godinu dana od kada je nova Vlada otpočela proces stvaranja makroekonomskog ambijenta koji određuje reformsku, demokratsku državu, 23 uspešna menadžera formiralo je Društvo – Srpski poslovni klub “Privrednik”.

Godinama unazad članovi Društva ulagali su svoj rad, energiju, znanje, lični i autoritet preduzeća kojima upravljaju u očuvanje pozicije preduzeča unutar i izvan granica zemlje, čak i onda kada je to izgledalo skoro nemoguće: uništena ekonomija, razorene društvene institucije, nepoverenje međunarodne zajednice nisu upućivale ni jedan pozitivan privredni signal.

Iz tako devastiranog ekonomskog tkiva, ipak se izdvojio određen krug firmi i mendžera koji su svoje privredne pozicije uspeli da sačuvaju i ustanove u meri koja je omogućila brzu implentaciju promena iz novokreiranog makroambijenta u procesu tranzicije.

Formiranjem Društva 23 domaćina-privrednika udružilo je svoj lični i potencijal firmi kojima upravljaju želeći da, sa jednim novim kvalitetom, doprinesu ostvarivanju teških,

društveno definisanih zadataka: obezbeđenja ravnopravnog statusa i poštovanja u okviru međunarodne zajednice i obezbeđenje stabilnog i sigurnog, u celini reformisanog društvenog ambijenta.

Odlučni da svoj zajednički potencijal upotrebe na društveno najkorisniji način u aktu o konstituisanju privrednici su se obavezali da će:
 • razmenjivati informacije i iskustava u organizovanju i rukovođenju
 • koordinirati rad i dogovarati se o pitanjima od zajedničkog i interesa članova Udruženja u cilju što boljeg vođenja privrednih subjekata kojim rukovode,
 • ostvarivati zajedničku i koordiniranu saradnju sa Vladom Republike Srbije, drugim državnim organima i organizacijama u cilju unapređenja poslovnja,
 • utvrđivati zajednička i jedinstvena mišljenja i predloge državnim organima u vezi pitanja koja su od interesa za privredno-pravne subjekte Republike,
 • sarađivati sa Privrednim komorama i asocijacijama privrede u zemlji i inostranstvu
 • sarađivati sa Vladom Republike Srbije i dostavljati predloge i sugestije po određenim aktuelnim privrednim pitanjima,
 • unapređivati preduzetništvo i menadžment,
 • promovisati lične odnose sa vodećim ličnostima i instituticijama u inostranstvu,
 • pokretati odgovarajuće inicijative u cilju zaštite od nelojalne konkurencije,
 • negovati dobre poslovne običaje i poslovni moral,
 • međusobno pružati pravovremene i kvalitetne informacije radi pronalaženja potencijalnih partnera, ino-partnera i da će ih međusobno povezivati,
 • međusobno pružati stručnu pomoć radi poboljšanja ili unapređenja poslovanja kompanija kojima rukovode,
 • stipendirati i školovati mlade talenate u oblasti biznisa,
 • štititi interese svojih članova
 • utvrditi pravila dobrog poslovnog ponašanja svojih članova – moralni kodeks,
 • negovati odnose sa medijima i upoznavati javnost sa važnim pitanjima za privredu.

O klubu

Klub je osnovan 9. januara 2002. kao dobrovoljno, nezavisno, neprofitno i nestranačko udruženje uspešnih privrednika i drugih vodećih javnih ličnosti, u cilju unapređenja preduzetništva i menadžmenta u Srbiji. Klub su osnovali menadžeri velikih srpskih kompanija koje su kontinuirano ostvarivale respektabilne rezultate u poslovanju na domaćem i inostranim tržištima

Zadaci članova Kluba jesu da ličnim uticajem:

 • Stvore poslovni ambijent unutar koga je moguće nastaviti tradiciju Privrednog društva “Privrednik” koje je delovalo u periodu od 1897. do 1947.
 • Unaprede organizaciju i rukovođenje razmenom iskustava i edukacijom upravljačkog kadra korišćenjem savremenih metoda i tehnika upravljanja.
 • Koordiniraju međusobne aktivnosti radi dogovora o pitanjima od zajedničkog poslovnog interesa.
 • Obezbede usaglašene stavove o pitanjima kreiranja i regulacije makroekonomskog ambijenta radi uticanja na donosioce izvršnih odluka
  doprinesu negovanju dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.

Akti Kluba su Statut i Kodeks pravila o poslovanju i ponašanju članova Kluba u kojima su utvrđeni određujući principi:

 • ravnopravnost članstva – svi članovi imaju jednaka prava i obaveze
 • čuvanje ugleda profesije, dostojanstva, časti i pridržavanje opštih pravila etičkog ponašanja
  u duhu zakona i slobodne tržišne utakmice u našoj zemlji i inostranstvu
 • obaveza pružanja energičnog otpora svakom pokušaju kršenja zakonitosti, demokratije, povrede dostojanstva ličnosti od svakog, ali samo dopuštenim sredstvima i u granicama pristojnosti

Najviši organ upravljanja jeste Skupština koju čine svi članovi Kluba – ravnopravno

Sedište Kluba – Kuća u Šekpirovoj 27 kupljena je od originalnih vlasnika 2004..

U viđenom stanju. Kuća korisne površine 565 m2 je adaptirana, rekonsturisana i opremljena – suteren je adaptiran u tavernu, tavnski prostor u multimeijalnu salu, napravljena je funkcionalana kuhinja, uređene su sve tri terase i parkovske površine.

Kuća Kluba danas raspolaže sa 850 m2 korisne površine.

U upravljanju imovinom – Kućom Kluba – dosledno se primenjuje princip očuvanja nasleđa i ambijentalne celovitosti prema važećim urbanističkim propisima.

Istorijat kluba

Tokom novembra i decembra 2001, Inicijativni odbor je počeo sa  aktivnostima za osnivanje asocijacije uspešnih srpskih privrednika, na inicijativu predsednika Vlade, gospodina Zorana Đinđića,.
Inicijativni odbor za osnivanje Kluba činili su:
Miroslav Mišković – Delta holding
Miodrag Babić – Hemofarm koncern
Slobodan Radulović – C-market
Rade Svilar – Apatinska pivara
Dmitar Šegrt – Toza Marković
Miodrag Savićević – Geneks grupa
Vlada Srbije je, podrškom osnivanju Društva uspešnih privrednika, dobila prvog institucionalizovanog sagovornika iz civilnog sektora društva. Takođe i mogućnost da na jednom, relevantnom mestu proveri nova sistemska rešenja društva u tranziciji ka evropskim vrednostima.
Prvi radni sastanak Inicijativnog odbora organizovan je 4. decembra 2001. u sali Adriatik hotela Interkontinental. Tom prilikom razgovarano je o ciljevima i principima rada budućeg društva.

Na poziv predsednika Hemofarma, gospodina Miodrga Babića, 13. decembra 2001., posle konsultacija u Inicijativnom odboru, zakazana je Osnivačka skupština SPK „Privrednik“ za 9. januar 2002.
Osnivačkoj skupštini održanoj u hotelu Interkontinental u 11:00 prisustvovalo je 24 budućih članova.

Usvojena je Odluka o osnivanju udruženja građana „Privrednik“ i Statut .
Posle skupštine održana je konferencija za štampu u 12:30.
U najvažnijim medijima: Politika, Večernje novosti, Blic, Danas, Glas javnosti – vest o osnivanju Kluba naslovljena je: Klub uspešnih biznismena;  Osnovan srpski privredni klub;   Partnerstvo 24 velike firme; Za uspešniji dijalog sa državom. Osnivači su dobili medijsku odrednicu: vitezovi srpske privrede („Danas“, 10. januar 2002., str.7, Ekonomija).
Nakon osnivačke skupštine, overom potpisa u Ministarstvu unutrašnjih polova Srbije, nadležnom za registraciju udruženja, 23 osnivača upisano je u registar udruženja  – svi prisutni na osnivačkoj sednici.

Kao osnivači Srpskog poslovnog kluba „Privrednik“
Društva uspešnih privrednika Srbije upisani su:

1. Babić Miodrag – Hemofarm koncern A.D., Vršac
2. Đunić Danko – Ekonomski institut, Beograd
3. Dragićević Slavoljub – DIN Niš
4. Jovanović Ljubiša – AIK banka Niš
5. Kamenković Srđan – Jugoremedija, Zrenjanin
6. Komnenović Miroslav – Karneks, Vrbas
7. Marjanović Radenko – DP Knjaz Miloš, Aranđelovac
8. Mićić Mića – MPP Jedinstvo, Užice

9. Mihajlović Života – Vojvođanska banka Novi Sad
10. Mišković Miroslav – Delta holding, Beograd
11. Muhadinović Gojko – Industrija mesa Topola, Bačka Topola
12. Nikolić Dragan – Tigar AD, Pirot
13. Pavičić Nikola – Sintelon, Bačka Palanka
14. Radovančev Živanko – Mlekoprodukt, Zrenjanin
15. Radulović Slobodan – C-market, Beograd
16. Savićević Milorad, Geneks grupa, Beograd

17. Svilar Rade – Apatinska pivara, Apatin
18. Šegrt Dmitar – Toza Marković, Kikinda
19. Širadović Đorđe – Novkabel, Novi Sad
20. Todorović Mirko – Konfekcija Todor, Vrnjačka banja
21. Tomić Dragan – Simpo, Vranje
22. Zarić Borislav – Soja protein, Bečej
23. Živanov Miroslav – Agroživ, Pančevo

Za predsednika Kluba izabran je gospodin Miodrag Babić, na mandat od godinu dana. Već 1. februara održan je pripremni radni sastanak za Prvu redovnu sednicu Skupštine. Utvrđeni su organizacija i principi rada Kluba i definisana tema prve Skupštine: Mišljenje na Predlog zakon o javnim nabavkama.
Prva redovna sednica Skupštine Kluba održana je 22. februara u Geneks apartamanima, kada je Klub zvanično počeo sa radom.

Istorijat kuće

Doktor prava i filosofije, Miloš M. Rašović, ugledni preduzetnik i diplomata Kraljevine SHS izgradio je vilu u ulici Rozalije Morton br. 27 kao rezidencijalnu kuću na placu veličine 2978 m2

Kuću je projektovao i izgradio ugledni beogradski inženjer Vojislav Đurić u periodu od 15. oktobra 1933. do 15. septembra 1934., kada je Kuća useljena.
LJubica i Miloš Rašović živeli su u Kući sa svojom decom do početka II velikog rata

Od polovine pedesetih do penzije i povratka u Beograd, Miloš Rašović živeo je sa porodicom u Crnog Gori, kao visoki državni službenik i političar

Porodična imovina nije bila otuđena za vreme, a ni posle II rata, samo su se menjali stanari Kuće: najduže su u Kući živeli američki diplomatski predstavnici (više od 30 godina), a pre prodaje Klubu Kuća je 11 godina bila oficijelna rezidencija austrijskog ambasodara.

Naslednici – sin Miljan, ćerka Jelica i sin preminule ćerke Milice prodali su Kuću Klubu i kompanijama članova Kluba 30. avgusta 2004.

Članovi Kluba – ktitori poseduju ravnopravne udele idealnog vlasništva.

Kuća je pod zaštitom države kao ambijentalno nasleđe
Članovi – ktiotri dosledno sprovode odluku da se kroz neophodne funkcionale adaptacije maksimalno sačuva originalni izgled Kuće

U pogledu gazdovanja i korišćenja Kuće Kluba utvrđena su pravila propisana Kodeksom koji je opšti i obavezujući akt Društva uspešnih privrednika – Srpskog poslovnog kluba “Privrednik”

Baštinjenje tradicije predratnog „Privrednik“ koji je školovao zanatlije i brinuo o onima koji nisu bili imućni, Klub ispunjava dosledno kroz akciju koja se kontinuirano vodi: pod pokroviteljstvom Kluba kompanije članova dodeljuju godišnje stipendije najboljim đacima i studentima u Srbiji već sedam godina. Godišnje stipendije je dobilo ukupno 317 đaka i studenata u ukupnoj vrednosti od preko 380 hiljada evra.

Da je odgovornost prema društvu u kome živimo i radimo je težak, ali istovremeno i najlepši deo poslovanja koji se pokazuje dosledno: u vremenu od osnivanja Kluba diskretno se vodi akcija pomoći institucijama koje se brinu o deci i starima. Ovu akciju su vodile supruge članova Kluba, prikupljanjem ličnih sredstava i korišćenjem fondova za društveno odgovorno ponašanje kompanija članova. Za 6 godina, 5.102 dece i 13 institucija primalo je pomoć u opremi i paketima.

Takođe, u svim vanrednim prilikama, Klub je učestvovao u pomoći široj zajednici – lokalne zajednice i institucije su primile značajnu pomoć koju su, po pokroviteljstvom ovog Kluba davale kompanije članova: za saniranje posledica požara u Hilandaru, poplavnog talasa u Trgovištu, zemljotresa u Kraljevu, a u Bulevaru Kralja Aleksandra raste 37 platana iz akcije Grada Beograda.

I humanitarne akcije koje vode drugi fondovi i institucije imaju odziv od kompanija članova Kluba – inkubatori u akciji Bitka za bebe i prikupljanje sredstava za novo Tijanino srce samo su neke od njih.

Dobar primer solidarnosti su poplave iz maja 2014. godine kada su članovi kluba donirali preko 91 milion dinara u robnim i novčanim donacijama.

Exit mobile version