Sastanak sa članovima Fiskalnog saveta Republike Srbije

11. jun 2015.
Sastanak sa članovima Fiskalnog saveta Republike Srbije
Na poziv članova Srpskog poslovnog Kluba, održan je sastanak sa članovima Fiskalnog Saveta Republike Srbije, na kojem su pored predsednika gospodina Pavla Petrovića, prisustvovali i članovi Saveta Nikola Altiparmakov i Vladimir Vučković.
Na sastanku se razgovaralo o makroekonomskim prilikama, budžetskom deficitu, visini javnog duga, ali i o potrebnim ekonomskim merama za privredni rast. Gospodin Pavle Petrović je istakao da privredni rast može postići ukoliko se poveća neto izvoz, kome prethode visoka ulaganja privatnog sektora i stranih investicija. On je skrenuo pažnju, da je u tom pogledu potrebno da se povećaju i javne, kapitalne investicije u infrastrukturu, kako bi se unapredila ulaganja i ambijent učinio atraktivnijim.
Predsednik Kluba Privrednik, Miodrag Kostić je istakao da je potrebno da država napravi popis imovine, kako bi znala sa čime raspolaže i omogućila transparentno ulaganje i domaćinski odnos prema svojoj imovini. Potrebno je investicije usmeriti u privatni sektor ili deo koji on kontroliše.
Prisutni članovi Kluba su dodali da je potrebno da zakonske odredbe budu jasne i da se jednako tumače, ali i da prethodnica usvajanja zakona iz oblasti privrede treba i da bude simulirana kako bi se procenilo da li je taj zakon sprovodiv u praksi ili ne.


Оставите одговор