SASTANAK DR KORI UDOVIČKI SA ČLANOVIMA SPK ’PRIVREDNIK’

Članovi Srpskog poslovnog Kluba ’Privrednik’ ugostili su dr Kori Udovički, potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave, sa svojim timom. Predsednik SPK ’Privrednik’ Miodrag Kostić istakao je značaj redovne komunikacije vodećih privrednika sa predstavnicima Vlade i istakao potrebu za boljom komunikacijom sa lokalnim smaoupravama, većom kontrolom i jasnijim nadležnostima na lokalu.
Članovi Kluba, su u razgovoru, ukazali na niz nelogičnosti i neusaglašenosti sa kojima se svakodnevno susreću na lokalnu, a koje se prevashodno ogledaju u ’samovolji’ određivanja poreza na imovinu, obeshrabrivanja napora u ekologiju i zaštitu životne sredine, administrativnim barijerama, porastu broja parafiskalnih nameta, kao i drugim opterećujućim barijerama koje destimulišu stvaranje dodate vrendosti i novo zapošljavanje. Istovremeno pohvaljeni su napori na donošenju Zakona o inspekcijskom nadzoru i borbi prtoiv sive ekonomije, koja stvara nelojalnu konkurenciju.
Kori Udovički je predstavila aktuelne projekte Ministarstva, okrenute ka podizanju kapaciteta lokalne smaouprave, unapređenju servisa i efikansoj racionalizaciji što za dugoročni cilj ima stavranje održivog sistema, spsobnog da podrži lokalni ekonomski razvoj. „U narednom periodu radićemo dosta na komunikaciji sa privrednicima, jer nam je vrlo važno da unapredimo saradnju, posebno kako bi na najbolji način razumeli njihove potrebe, ali i da privrednici shvate da se reforma javne uprave i sprovodi kako bi postala efikasan servis i građanima i privrednicima, i kako bismo stvorili zdrav poslovni ambijent.“
Miodra Kostić poručio j,e da održivost javne uprave zavisi od novostvorene vrednosti i povećanja privredne aktivnosti lokalnih kompanija, kojima je potrebna podrška, predvidljiviji i manje opterećeni uslovi poslovanja, nego što su danas.Оставите одговор