Zaštita konkurencije – uviđaji

Advokatska kancelarija CMS održala je jednodnevni seminar na temu: Zaštita konkurencije – uviđaji iz prakse. Članovi Kluba su imali prilike da se upoznaju sa pravom zaštite konkurencije i radom Komisije za zaštitu konkurencije. Predavači su posebno skrenuli pažnju na mere za očuvanje nesputane tržišne konkurencije, tipične primere zabranjenih radnji ali i kazne i pravnu odgovornost ukoliko do povreda dođe. Posebno značajno je bilo upoznati zaposlene sa radom Komisije za zaštitu konkurencije, kao i obukama zaposlenih za reagovanje u slučajevima posete Komisije preduzećima.
Polaznicima seminara date su preporuke za očuvanjem slobodne tržišne utakmice i sprečavanje zloupotreba dominantnog položaja i nedozvoljene koncentracije.

Beograd, 20. aprilОставите одговор